.: XtraNet Piešťany s.r.o. - internetový a VOIP operátor :.

Služby

 Domov/ Ponuka služieb

Ponuka služieb

Spoločnosť XtraNet Piešťany s.r.o. ponúka vysoko-rýchlostný internetové pripojenie riešené mikrovlnným pripojením(WiFi), pripojenie prostredníctvom koaxiálnej káblovej siete momentálne dostupné v obciach Čachtice, Krakovany, Pobedim a Jaslovseké Bohunice. Zároveň vo vybratých lokalitách v Piešťanoch zabezpečujeme pripojenie LAN.

Výhodou našich služieb je non-stop pripojenie bez skrytých poplatkov – impulzy, čas na internete, poplatok za telefónnu linku. Pokrytie WiFi signálom sa neustále rozširuje, výstavbu nových prístupových bodov(AP) realizujeme najmä na základe požiadaviek zákazníkov.

Ak doposiaľ nie je vo vašej lokalite zabezpečená dostupnosť služby XtraNet Wifi, radi s Vami výstavbu prístupového bodu prediskutujeme. Pri bezdrôtovej sieti spoločnosti XtraNet kladieme dôraz najmä na rýchlosť, spoľahlivosť a bezpečnosť. Pre domácich používateľov, podnikateľov a malé firmy je štandardom pripojenie s rýchlosťou až do 40Mbit/s.

V prípade firemných zákazníkov a náročných domácich zákazníkov sme schopní zabezpečiť garantované pripojenie na mieru podľa dohodnutých parametrov.

Celá sieť je postavená na profesionálnych zariadeniach, ktoré sú konfigurované na základe našich dlhodobých skúseností. Kombinácia týchto faktorov zabezpečuje spoľahlivú stabilitu pripojenia. V bezdrôtovej sieti XtraNet máte istotu zabezpečenia dát. Celá sieť zásadne používa najnovšie možnosti zabezpečenia bezdrôtovej komunikácie, čím sú absolútne vylúčené akékoľvek útoky zo strany tretích osôb.

Momentálne vo vyššie uvedených obciach zabezpečujeme koaxiálne DOCSIS(Data Over Cable Service Interface Specification) pripojenie - technológiou DOCSIS 3.0 schopná dosiahnuť rýchlosť až do 400Mbit/s ku koncovému užívateľovi pri využití 8kanálov.

Pre náročnejších zákazníkov poskytujeme Službu SERVIS24, pri ktorej monitorujeme zariadenie 24/7 a v prípade poruchy zabezpečíme jej odstránenie do 24hodín aj mimo pracovnej doby.

Pre podnikateľov a stredne veľké spoločnosti zabezpečujeme prednostné servisné služby podľa zmluvne dohodnutých podmienok SLA.(Odstránenie poruchy do dvoch hodín od jej nahlásenia počas pracovných dní, možnosť 24hodinovej dostupnosti 7dní v týždni).

V ponuke našej spoločnosti nájdete aj kamerové systémy. Po dôkladnej obhliadke miesta inštalácie Vám navrhneme riešenie, ktoré najlepšie bude vyhovovať Vašim predstavám.

 

Vysokorýchlostné pripojenie na internet